Mini Pozorko

Mini Pozorko je didaktični pripomoček, ki vam bo v pomoč pri spodbujanju aktivne pozornosti (koncentracije), hkrati pa tudi osnova za razvijanje vaše kreativnosti pri sodelovanju z otroki.

Vsebina škatle:

40 kartončkov z vajami (20 kartončkov z vajami za spodbujanje vidne pozornosti in 20 kartončkov z vajami za spodbujanje slušne pozornosti na petih temeljnih področjih učenja: govor-jezik, branje, pisanje, predstave in motorika)

p

POZORKO - THE MOTHER LODE OF IDEAS FOR THE FOSTERING OF ACTIVE ATTENTION

POZORKO is a didactic aid which can help you foster active attention, and at the same time a basis for the development of your creativity as regards interaction with children.

Do you want to know more?

Check here!

p