KOTIČEK ZA UČITELJE

Učitelj je tisti subjekt v učilnici, ki lahko s svojo strokovnostjo, izkušnjami in stalnostjo učinkovito prispeva k razvoju učenčeve aktivne pozornosti.

Klima v osnovni šoli je vsakodnevno zelo pestra, spreminjajoča se, navidezno sproščena, v samem bistvu pa velikokrat napeta in stresna. Takšno vzdušje je laže zaznati in predvidevati pred ocenjevanji znanja, javnimi nastopi, branjem pred publiko. Manjkrat smo pozorni na vzroke za določeno klimo v »običajnih dnevih«, ko učni proces poteka ustaljeno. Znotraj oddelka klimo oblikujejo posamezniki, ki svet in dogajanje okrog njega doživljajo različno. Razposajeni mladostniki, vedenjsko »problematični« ali na drugi strani pasivni otroci nas z različnimi vedenji opozarjajo, da je šolsko obdobje ne le obdobje razigranosti, vedoželjnosti, ampak tudi obdobje neuspeha in stresnih situacij. 

Strokovni delavci se večkrat sprašujemo, zakaj nekdo ni zmogel, zakaj ni razumel, kako to, da mu ni uspelo. Odgovorov na takšna vprašanja je zelo veliko, odvisno tudi od zornega kota opazovalca. Enega izmed odgovorov lahko vsekakor najdemo v primanjkovanju aktivne in usmerjene pozornosti, ko je oseba popolnoma osredotočena le na eno stvar. V šolskem prostoru večkrat omenjamo, da ima učenec »odkrenljivo« pozornost, kar se lahko kaže tako, da z mislimi odtava, se zagleda skozi okno ali pa z neprimernimi izjavami moti pouk, nenehno prosi za dodatno razlago, ne želi opravljati zahtevanega dela, dela zelo veliko napak, je površen … 

Kljub temu, da nam je bila določena stopnja aktivne pozornosti dana že z rojstvom, jo moramo vsakodnevno spodbujati, uriti, saj jo lahko le na ta način ohranjamo, izboljšujemo in razvijamo.

 

Z rednim in sistematičnim izvajanjem kratkih vaj za aktivno pozornost se postopno realizirajo naslednji cilji:

  • izboljšanje slušne pozornosti,
  • izboljšanje vidne pozornosti,
  • podaljševanje vztrajanja v dejavnosti,
  • zmanjševanje števila napak,
  • izboljševanje tempa predelovanja informacij,
  • odkrivanje novih poti do cilja,
  • višanje samopodobe.

»Dobro poučevanje je sestavljeno iz ene četrtine priprave in treh četrtin improviziranja.«
Gail Godwin

 

V šolskem prostoru največ informacij prejemamo preko slušnega in vidnega čutnega kanala. Prav zato sta aktivna vizualna in slušna pozornost bistveni kompetenci učenca in temelj za nadaljnjo procesiranje informacij.

 

»Ne glede na predmet imajo učenci raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo in v katerih lahko sodelujejo z drugimi.«
John Goodlad

p
p