Mini Pozorko

Mini Pozorko je didaktični pripomoček, ki vam bo v pomoč pri spodbujanju aktivne pozornosti (koncentracije), hkrati pa tudi osnova za razvijanje vaše kreativnosti pri sodelovanju z otroki.

Vsebina škatle:

40 kartončkov z vajami (20 kartončkov z vajami za spodbujanje vidne pozornosti in 20 kartončkov z vajami za spodbujanje slušne pozornosti na petih temeljnih področjih učenja: govor-jezik, branje, pisanje, predstave in motorika)

p
p