NAPOTKI UČITELJU PRI DELU Z UČENCI

  • Postavljajte jasna in razumljiva navodila. Bodite sistematični (Najprej naredi to, nato sledi…).
  • Spodbujajte učenčevo divergentno mišljenje, opogumljajte ga, da bo v svojem razmišljanju drzen in kreativen.
  • Odgovarjajte na učenčeva vprašanja, četudi se vam zdijo nesmiselna.
  • Spoštovanje naj bo vzajemno.
  • Učenčev trud opazite in pohvalite.
  • Postavljajte pravila, katerim lahko sami sledite.
  • Izognite se kritiki osebnosti in raje spodbudite razpravo o neprimernem vedenju ter iskanju drugačnih poti za dosego cilja.
  • Zavedajte se pomena sodelovanja z učenci, saj so velikokrat naši največji učitelji.
p

POZORKO - ZAKLADNICA IDEJ ZA SPODBUJANJE AKTIVNE POZORNOSTI

POZORKO je didaktični pripomoček za sistematično spodbujanje aktivne pozornosti, hkrati pa tudi osnova za razvijanje vaše kreativnosti pri sodelovanju z otroki.

Te zanima več?

Preveri tukaj!

p