NAPOTKI UČITELJU PRI DELU Z UČENCI

  • Postavljajte jasna in razumljiva navodila. Bodite sistematični (Najprej naredi to, nato sledi…).
  • Spodbujajte učenčevo divergentno mišljenje, opogumljajte ga, da bo v svojem razmišljanju drzen in kreativen.
  • Odgovarjajte na učenčeva vprašanja, četudi se vam zdijo nesmiselna.
  • Spoštovanje naj bo vzajemno.
  • Učenčev trud opazite in pohvalite.
  • Postavljajte pravila, katerim lahko sami sledite.
  • Izognite se kritiki osebnosti in raje spodbudite razpravo o neprimernem vedenju ter iskanju drugačnih poti za dosego cilja.
  • Zavedajte se pomena sodelovanja z učenci, saj so velikokrat naši največji učitelji.
p
p