NAPOTKI UČITELJU PRI SPODBUJANJU AKTIVNE POZORNOSTI

 • Spodbujanje aktivne pozornosti naj bo redno in sistematično.
 • Vaje izvajajte z učenci vsak dan, cca. 15 minut.
 • Vaje izvajajte kontinuirano, izmenjevaje na vseh pomembnih področjih učenja (motorika, branje, govor, jezik, pisanje, predstave).
 • Vsak dan naj bo izvedena najmanj ena vaja za slušno oz. vidno pozornost.
 • Vaje, katerih učenci še niso povsem osvojili, ponavljajte in s tem privzgajajte vztrajnost za dokončanje dejavnosti.
 • Vaje svobodno nadgrajujte in prilagajajte glede na razvojno stopnjo otrok.
 • Vaje naj predstavljajo le ogrodje in ideje, na katerih boste gradili po svojih zamislih.

 

VAJE LAHKO UPORABLJATE ZA:

 • uvodno motivacijo,
 • odmor med učenjem,
 • sprostitveno dejavnost,
 • dvig motivacije,
 • umirjanje pred testi,
 • zaključek ure,
 • popestritev ure,
 • sodelovalno učenje med učenci,
 • delo po kotičkih, skupinah, individualno…

Vaje naj ne predstavljajo napor, dodatno delo, ampak čas za užitek in sprostitev tako učencev kot tudi učitelja!

 

p
p