O POZORNOSTI

Aktivna pozornost je prva in ključna sposobnost na poti sprejemanja in ohranjanja informacij v spominu!

POZORNOST

Pozornost pomeni sposobnost osredotočanja na nek zunanji ali notranji dražljaj. Pomembna je v vseh jezikovnokomunikacijskih dejavnostih in višjih spoznavnih procesih (mišljenju, učenju, sklepanju, pomnjenju …). Čim bolj smo zavestno pozorni, tem globlje je naše dojemanje. Čim globlje je dojemanje, bolj smiselna postane snov. Čim bolj smiselna je snov, bolj smiselne so povezave z novo snovjo. Ločimo pasivno (neprostovoljno) in aktivno (prostovoljno, namensko, zavestno) pozornost. (Mravlje, 1999)

 

AKTIVNA POZORNOST

Aktivna pozornost oz. koncentracija pomeni sposobnost zbranega dela, vztrajanja na nekem dražljaju. To je pozornost, ki jo posameznik zavestno usmerja in vzdržuje. Pri tem se mora zavestno ubraniti dražljajev, ki bi lahko bili moteči. (Mravlje, 1999)

S to sposobnostjo zbiramo misli na zaželeni točki in jih tam pustimo. Le nekajsekundna koncentracija na izbran objekt nam še ne prinaša koristi. Torej, bistvo aktivne pozornosti je, da zmoremo svoje misli za dalj časa naravnati na določeno točko. (Beyer, 1992)

Popolne koncentracije smo sposobni omejen čas. Pri skoncentrirani umski dejavnosti je po od 20 do 30 minutah že opaziti prvo zmanjšanje pozornosti. Prav zato je pomembno, da med dejavnostmi, ki zahtevajo aktivno pozornost, delamo krajše odmore. V tem času zberemo nove moči, koncentracija se okrepi. (Keller, 2000)

 

 

LITERATURA

Beyer, G.(1992). Urjenje spomina in koncentracije. Ljubljana: DZS.
Keller, G.(2000). Boljša motivacija – uspešnejše učenje. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o.
Mravlje, F. (1999). Pozorno poslušanje z razumevanjem. Nova Gorica: Educa.

p
p