O RAZISKAVI

V septembru 2015 sva med drugošolci opravili testiranje, s katerim sva pridobili vpogled v začetno stanje slušne in vidne pozornosti. Določili sva eksperimentalni razred in dva kontrolna razreda.

Pred pričetkom dela sva si zastavili naslednje hipoteze:  

  • Z vsakodnevnim, usmerjenim izvajanjem vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost, se izboljša slušna pozornost.
  • Z vsakodnevnim, usmerjenim izvajanjem vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost, se izboljša vidna pozornost.
  • Z vsakodnevnim, usmerjenim izvajanjem vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost, se poveča koncentracija učencev, kar vpliva na zmanjšanje števila napak.
  • Z vsakodnevnim, usmerjenim izvajanjem vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost, učenci izboljšajo hitrost predelovanja informacij, kar vpliva na izboljšanje tempa dela.
  • Z vsakodnevnim, usmerjenim izvajanjem vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost, učenci izboljšajo spomin.

 

Delo z eksperimentalnim razredom je potekalo vsak dan, 15 minut. Učenci so v tem času opravljaji različne vaje za spodbujanje slušne in vidne pozornosti. 

Sredi decembra 2015, marca 2016 in junija 2016 sva ponovno testirali vse tri razrede drugošolcev. Rezultati so najine hipoteze potrdili.

p
p