Priporočila

"Pozorko je zelo praktičen pripomoček za igro doma z otroki. V njem je mnogo idej, ki jih uporabljam kot so opisane in potem spreminjam po svoje, kakor se domislim in prilagajam glede na starost mojih otrok. Fanta sta stara 7 in 4,5 let, punca pa 2 leti. Pozorko mi pomaga, da v kakšnih napetih situacijah preusmerim pozornost in naredimo kakšno dejavnost. Otroci kar »padejo« v igre in potem lahko nadaljujemo in sploh nočejo nehati. Poleg zabave in sproščenega vzdušja, pa vidim, da jim dejavnosti s pomočjo Pozorka pomagajo krepiti zmožnost koncentracije, poslušanja, pomnenja in učenja mnogih stvari, ki se jih kot mama doma sama ne bi domislila. Všeč mi je, da se pri igri kombinirajo barve, glasba, gibanje, govor, pesmi, risanje, pisanje,... Skupaj z otroki uživam v igri, ki jim pomaga do osvajanja različnih veščin in povezuje celo družino."

Metka Vombergar, mama in učiteljica španskega jezika in geografije

 

"Pozorko je domiseln didaktičen pripomoček, uporaben tako v šoli kot tudi doma. Všeč mi je, ker ga lahko uporabljam s posameznimi učenci ali z večjo skupino. Priporočam ga za uvodno motivacijo, pri urah dodatne strokovne pomoči ali v oddelku podaljšanega bivanja."

Anita Zupanc, mag. prof. inkl. ped. 

 

"Pozorkota veliko uporabljam, ker je na kupu zbranih ogromno uporabnih nalog za razvijanje različnih vrst pozornosti, ki jih lahko prilagajaš posameznemu otroku, hkrati pa dobiš še dodatne ideje za naloge. Uporabljam ga predvsem v individualnih situacijah (v Razvojni ambulanti), sem pa posamezne naloge prilagodila tudi za učence v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (1. stopnja). Najbolj pomembno pa je predvsem to, da otroci ob vajah uživajo in se niti ne zavedajo, da je to tudi učenje. Vse pohvale za tako uspešen pripomoček."

Anja Ganc Povhe, prof.spec. in reh. ped

 

"Pozorko uporabljam kot dodatek na naših urah Brainobraina. Samo izobraževanje med drugim teži k izboljšanju koncentracije, spomina, hitrosti in ravno pri urjenju teh veščin so vaje v sklopu Pozorkota odlične. Otroci odložijo abakuse in svojo pozornost iz računanja preusmerijo na drugačne naloge, hkrati pa še vedno držijo visok nivo koncentracije. Všeč mi je, da so naloge razgibane, da lahko izbiram med različnimi področji (govor, jezik, predstave, risanje). Tudi otrokom so zelo všeč in radi pobrskajo po škatlici in izberejo nalogo."

Alja Bukovec, trenerka Brainobraina.

 

"Pri svojem delu opažam, da ima vedno več otrok težave pri usmerjanju pozornosti, ki je nujno potrebna za uspešno delo v šoli. Pozorko je didaktičen pripomoček, ki omogoča, da pri učencih razvijam veščine, ki so pogoj, da bodo uspešno sledili zahtevam, s katerimi se srečujejo pri usvajanju vseh šolskih veščin kot so branje, pisanje, razumevanje in računanje. Uporabljam ga pri individualnem delu z učenci in opažam, da zelo uživajo v teh dejavnostih. Z beleženjem dosežkov učencev prav tako razvijam in spodbujam njihovo lastno spremljanje napredka. Priporočila bi ga vsem, ki pri svojem delu opažate težave s pozornostjo otrok. Omejitev pri Pozorku ne vidim, saj se ga da odlično prilagajati potrebam in starosti otrok."

Barbara Amon prof. spec. reh. ped. OŠ Gustava Šiliha Maribor

 

"Pozorko je odličen pripomoček za kvalitetno preživljanje časa z otrokom. Svoji skoraj 4-letnici naloge z lahkoto prilagodim njeni starosti. Prav tako pa lahko na osnovi kartončkov sestavimo vsak dan novo zabavno igro. Možnosti je res ogromno, še posebej pa sem navdušena, ker lahko igro tudi časovno omejim. Praktično je uporaben vsakodnevno. Pozorko je odlično darilo, nakup pa priporočam tudi vsem staršem."

Mateja Ahlin Račnik, mag. posl. ved in mama dveh otrok

 

"Nad Pozorkom smo navdušeni vsi: družina, prijatelji, sorodniki in znanci. Je nekaj posebnega, nevsakdanjega, saj se razlikuje od ostalih učnih pripomočkov in iger, najboljše pa je, da se otroci hkrati z njim učijo in igrajo.
Pozorko pripomore h krepitvi kreativnosti, potrpežljivosti in razgledanosti naših malčkov. Je tudi odlična ideja za darilo ob različnih priložnostih.
"

Tina Juvan, soc.del. in mama 

 

"S pozorkom sem se prvič srečala, ker je bila moja hči v razredu, kjer so redno delali vaje za pozornost. Učiteljica nam je predstavila projekt in nas seznanila z napredkom otrok v primerjavi z razredom, kjer vaj za pozornost niso redno izvajali. Z zanimanjem sem sama poiskala pripomoček v knjižnici in začela izvajali vaje za pozornost v svojem oddelku, saj sem zaposlena kot vzgojiteljica v vrtcu. Otrokom so bile vaje zanimive, nove, zahtevnost sem prilagodila glede na starost otrok. Že po nekaj dneh se opazila večje zanimanje otrok za delo, veselili so se dejavnosti, saj so vedeli, da so vaje vedno znova drugačne, povezane z različnimi področji vzgojnega dela. S pomočjo Pozorka so otroci bolj motivirani, njihova pozornost je daljša in ob tem se vsi zelo zabavamo."

Klavdija Konečnik, dipl. vzgojiteljica

 

"Pozorko je odličen didaktični pripomoček. Ne samo, da ima sto primerov vaj za razvijanje pozornosti, ampak tudi usmerja učitelja pri izmišljanju svojih vaj. Ko sta mi ga sodelavki prvič predstavili, sem bila navdušena in ponosna na celo ekipo, ki je razvijala in dodelovala to zbirko vaj. Priporočam jo vsem učiteljem dodatne strokovne pomoči še posebej zato, ker je težko najti didaktični material, ki je tako obsežen in uporaben."

Mirjana Kelavić, prof. spec. in reh. ped.

 

"Igro Pozorko uporabljam pri delu z gluhimi in naglušni otroki, ki surdopedagoško obravnavo že zaključujejo, saj so s slušnim pripomočkom že razvili dobro poslušanje. Pri delu uporabljam predvsem kartice, ki od otroka zahtevajo pozorno poslušanje, na podlagi katerega morajo opraviti določeno nalogo. Surdopedagoško obravnavo na ta način popestrim. Otrokom je zelo všeč!" 

Katja Globevnik prof. spec. in rehab. ped., surdopedagoginja in logopedinja (CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR)
 

p
p