PRIPOROČILA ZA UPORABO

  • Uporaba didaktičnega pripomočka se priporoča otrokom starejšim od 7 let.
  • Potrebno je redno, sistematično izvajanje vaj; 10-15 minut dnevno. 
  • Vaje izvajajte kontinuirano, tako, da menjajte vsa pomembna področja učenja (motorika, branje, govor, jezik, pisanje, predstave).


     

  • Vsak dan naj bo izvedena najmanj ena vaja za slušno oz. vidno pozornost.
  • Vaje lahko izvajajo otroci sami, učitelji v šoli  individualno, skupinsko ali starši doma. 
  • V šoli lahko didaktični pripomoček uporabljamo kot uvodno motivacijo, ob zaključku ure, za popestritev ure, sprostitev, odmor med učenjem, sodelovalno učenje med učenci, pri urah dodatne strokovne pomoči… Vaje lahko nadgradite z obravnavanimi vsebinami pri predmetih ter prilagodite zmožnostim otrok. 
  • Starši se lahko doma z otroki sproščeno družite in izkoristite čas za učenje preko igre na zabaven način.
p

POZORKO - ZAKLADNICA IDEJ ZA SPODBUJANJE AKTIVNE POZORNOSTI

POZORKO je didaktični pripomoček za sistematično spodbujanje aktivne pozornosti, hkrati pa tudi osnova za razvijanje vaše kreativnosti pri sodelovanju z otroki.

Te zanima več?

Preveri tukaj!

p