RAZISKAVA SLUŠNE POZORNOSTI

Naloga za preverjanje slušne pozornosti je zajemala 5 kratkih navodil, podanih naenkrat. Učenci so si morali navodila zapomniti in nato rešiti delovni list. Nalogo sva vrednotili po v naprej določenih  kriterijih. 

Eksperimentalni razred je že po testiranju v mesecu decembru potrdil najino hipotezo, da vsakodnevno, sistematično spodbujanje slušne pozornosti poveča koncentracijo učencev ter posledično prispeva k zmanjšanju števila napak.  % izboljšanja slušne pozornosti se je izrazito dvignil pri testiranju v mesecu marcu, in sicer kar za 65% glede na prvotno stanje in dodatno potrdil najino hipotezo. Tudi v mesecu juniju je bil % izboljšave, glede na kontrolna razreda, visok.

Kontrolna razreda, kjer se najine vaje niso izvajale, sta se po pričakovanjih izboljšala, vendar ne v tolikšni meri kot eksperimentalni razred. 

Iz dobljenih rezultatov lahko potrdiva, da vsakodnevno, usmerjeno izvajanje vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost pozitivno vpliva na slušno pozornost pri učencih.

GRAF 1: % IZBOLJŠAVE NA PODROČJU SLUŠNE POZORNOSTI (glede na prvotno stanje)

p
p