RAZISKAVA SPOMINA

Po tromesečnem delu z eksperimentalno skupino sva opazili, da izvajanje vaj vpliva  tudi na večjo zapomnitev podatkov – spomin. Najino opažanje sva potrdili s testom.

S testom za spomin sva pričeli v mesecu decembru 2015 in ga izvedli še enkrat v mesecu marcu in juniju 2016. Učenci so 30 sekund opazovali podano sliko, nato pa jo po spominu narisali.

Učenci eksperimentalnega razreda so v šestih mesecih izboljšali zapomnitev podatkov za 30% glede na prvo testiranje v decembru.

Lahko potrdiva hipotezo, da redno izvajanje vaj za spodbujanje vidne in slušne pozornosti pozitivno vpliva tudi na spomin. 

GRAF 4:  IZBOLJŠAVE NA PODROČJU SPOMINA (glede na prvotno stanje)

p
p