RAZISKAVA VIDNE POZORNOSTI

Za preverjanje področja vidne pozornosti sva izbrali prepis kratkega besedila. Hkrati sva spremljali dva parametra: tempo dela in število napak. Prepis je veščina, ki jo vsi učenci v 2. razredu urijo vsakodnevno, zaradi tega sva tudi predvidevali opazno izboljšavo v vseh razredih.

Kljub temu se je v eksperimentalnem razredu pokazal najvišji % izboljšanja tudi na področju vidne pozornosti. Od septembra do decembra so učenci eksperimentalnega razreda napredovali  pri tempu dela za 49%, od septembra do marca pa kar za 63%. Tudi v juniju je ostal % izboljšanja, v primerjavi s kontrolnima skupinama, visok. Z rezultatom lahko potrdiva hipotezo, da redno izvajanje vaj za urjenje aktivne pozornosti vpliva na hitrost predelovanja informacij in povečanje tempa dela pri učencih.

Prav tako je po testiranju v juniju največji % izboljšanja pri zmanjšanju števila napak naredil eksperimentalni razred. V obdobju od septembra do junija se je število napak zmanjšalo za 47%. 

Dobljeni rezultati potrjujejo, da se z vsakodnevnim, usmerjenim izvajanjem vaj, ki spodbujajo aktivno pozornost, izboljša področje vidne pozornosti.

GRAF 2: % IZBOLJŠAVE NA PODROČJU VIDNE POZORNOSTI: TEMPO DELA (glede na prvotno stanje)

 

GRAF 3: % IZBOLJŠAVE NA PODROČJU VIDNE POZORNOSTI: ŠT. NAPAK (glede na prvotno stanje)

p
p