Reference

Opravljena predavanja, delavnice, objavljeni članki in objave v medijih:

- Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor

- Strokovna konferenca - Tako velik pa še vedno nevzgojen - Mavričnost otrok z ADHD, 14.4.2017

- 2. Akademija z Lili Bine, sodelovanje s založbo Rokus Klett

- 2. Akademija Radovedih 5, sodelovanje s založbo Rokus Klet

- Predstavitev v oddaji Prava ideja, RTV, voditeljica Edita Cetinski Malnar, Februar 2017 http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja-prispevki/174453904 

- Mednarodni strokovni simpozij, »Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in vrtcu«, 19. in 20. februar 2016, OŠ Črenšovci

- V. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 5. in 6. aprila 2016, v organizaciji Šole za ravnatelje, Portorož

- Strokovni posvet Od črte do črke, 26. maja 2016, v organizaciji Zavoda za šolstvo

- Center za sluh in govor Maribor

- Osnovna šola Vransko- Tabor

- Osnovna šola Krmelj

- Osnovna šola Mokronog

- MOS (Mednarodni obrtni sejem Celje 2016)

- Regijsko srečanje delovnih terapevtov socialnih zavodov članov Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

- Regijsko srečanje Slovenske mreže zdravih šol, Celje

- Članek v reviji Vodenje v vzgoji in izobraževanju 1/2016 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PPH05AYH/?pageSize=25&query=%2... 

- Bilten Društva Bravo (Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami Slovenije)

- Osnovna šola Petrovče

- Aktiv šolskih svetovalnih delavcev bivše občine Žalec

- Interaktivna delavnica v Celju, Hotel Evropa

- Interaktivna delavnica v Mariboru, OŠ Borcev za severno mejo

- …

 

p
p