Mini Pozorko - didaktični pripomoček ANG

Didaktični pripomoček za spodbujanje aktivne pozornosti, v angleškem jeziku za otroke od 5. leta starosti dalje. 

24,90 €

Podrobneje o izdelku

Pozorko je didaktični pripomoček, ki vam bo v pomoč pri spodbujanju aktivne pozornosti, hkrati pa tudi osnova za razvijanje vaše kreativnosti pri sodelovanju z otroki.

Mini Pozorko vsebuje skrbno izbrane kartončke z vajami, ki jih sicer vsebuje njegov veliki brat Pozorko. Vse izbrane vaje so primerne že za otroke, ki so dopolnili 5 let starosti.

Vsebina škatle:

  • 40 kartončkov z vajami (20 kartončkov z vajami za spodbujanje vidne pozornosti in 20 kartončkov z vajami za spodbujanje slušne pozornosti)
  • Vaje temeljijo na petih področjih učenja: govor-jezik, branje, pisanje, predstave in motorika

Spodbujanje pozornosti

Priporočila za uporabo

  • Uporaba didaktičnega pripomočka se priporoča otrokom starejšim od 5 let.
  • Potrebno je redno, sistematično izvajanje vaj; 10-15 minut dnevno.
  • Vaje izvajajte kontinuirano, da menjajte vsa pomembna področja učenja (motorika, branje, govor, jezik, pisanje, predstave).
  • Vsak dan naj bo izvedena najmanj ena vaja za slušno oz. vidno pozornost.
  • Vaje lahko izvajajo otroci sami, učitelji v šoli  individualno, skupinsko ali starši doma.
  • V šoli lahko didaktični pripomoček uporabljamo kot uvodno motivacijo, ob zaključku ure, za popestritev ure, sprostitev, odmor med učenjem, sodelovalno učenje med učenci, pri urah dodatne strokovne pomoči… Vaje lahko nadgradite z obravnavanimi vsebinami pri predmetih ter prilagodite zmožnostim otrok.
  • Starši se lahko doma z otroki sproščeno družite in izkoristite čas za učenje preko igre na zabaven način.