Pozorko - didaktični pripomoček ANG

Didaktični pripomoček za spodbujanje aktivne pozornosti, v angleškem jeziku za otroke od 7. leta starosti dalje.

69,99 €

Podrobneje o izdelku

Pozorko je didaktični pripomoček, ki vam bo v pomoč pri spodbujanju aktivne pozornosti, hkrati pa tudi osnova za razvijanje vaše kreativnosti pri sodelovanju z otroki.

Vsebina škatle:

  • 100 kartončkov z vajami (50 kartončkov z vajami za spodbujanje vidne pozornosti in 50 kartončkov z vajami za spodbujanje slušne pozornosti)
  • 50 delovnih listov, ki so priloga h kartončkom 
  • Vaje temeljijo na petih področjih učenja: govor-jezik, branje, pisanje, predstave in motorika

Spodbujanje pozornosti

Priporočila za uporabo

  • Uporaba didaktičnega pripomočka se priporoča otrokom starejšim od 7 let.
  • Potrebno je redno, sistematično izvajanje vaj; 10-15 minut dnevno.
  • Vaje izvajajte kontinuirano, da menjajte vsa pomembna področja učenja (motorika, branje, govor, jezik, pisanje, predstave).
  • Vsak dan naj bo izvedena najmanj ena vaja za slušno oz. vidno pozornost.
  • Vaje lahko izvajajo otroci sami, učitelji v šoli  individualno, skupinsko ali starši doma.
  • V šoli lahko didaktični pripomoček uporabljamo kot uvodno motivacijo, ob zaključku ure, za popestritev ure, sprostitev, odmor med učenjem, sodelovalno učenje med učenci, pri urah dodatne strokovne pomoči… Vaje lahko nadgradite z obravnavanimi vsebinami pri predmetih ter prilagodite zmožnostim otrok.
  • Starši se lahko doma z otroki sproščeno družite in izkoristite čas za učenje preko igre na zabaven način.

 

Delovni listi

Geslo za dostop do delovnih listov se nahaja na zadnji strani navodil za uporabo, ki so priložena izdelku. Če ste navodila izgubili, nas kontaktirajte.

DOSTOP DO DELOVNIH LISTOV