Pozorko - didaktični pripomoček

Zakladnica idej za spodbujanje aktivne pozornosti.